آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی WI-4C

ارتباط داخلی چهار به چهار فازی

 

******   توقف تولید   ******

18

عملکردها

بدون نیاز به سیم کشی
یک به یک
قابلیت تنظیم صدا
عملیات پیجینگ

 

خصوصیات

منبع تغذیه 
--- 
نوع نصب 
--- 
نوع سیم کشی 
--- 
مسافت سیم کشی 
--- 
ابعاد 
--- 

ویژگی ها

 سیستم PLC  ارتباط چهار به چهار
ارتباط بوسیله سیستم "پی-ال-سی" بدون نیاز به سیم کشی ارتباط داخلی چهار به چهار بیسیم

نقشه سیم کشی

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان